Windmolenpark in Haarlemmermeer-Zuid van de baan

Er komt geen windmolenpark in Haarlemmermeer-Zuid. De Raad van State heeft definitief een streep door het plan gehaald.

’s Lands hoogste bestuursrechter is het eens met de weigering van de provincie Noord-Holland om tien windturbines van 150 meter hoogte bij Abbenes te plaatsen. Het hoger beroep van de Stichting Windpark Haarlemmermeer-Zuid en de gemeente Haarlemmermeer werd verworpen.

De provincie wil niet aan het plan meewerken, onder meer omdat het windpark in het voormalige Nationaal Landschap is gepland. Hoewel het gebied daar inmiddels geen deel meer van uitmaakt, wil de provincie toch de karakteristieke openheid behouden. Verder kunnen de windturbines een probleem voor de luchtvaart opleveren.

De Raad van State citeert een rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT, Luchtvaartinspectie) die problemen voorziet in de aanvliegroute naar de Kaagbaan op Schiphol. Zo kunnen hoge windturbines vooral problemen opleveren voor piloten die vanwege technische mankementen in hun navigatiesystemen op zicht naar de Kaagbaan moeten vliegen.

Bovendien zouden de hoge windmolens de GPS-systemen kunnen verstoren. Met windturbines van maximaal 50 meter hoog heeft de ILT geen probleem. Maar die zijn volgens Stichting Windpark Haarlemmermeer-Zuid bij lange na niet rendabel.

De stichting vindt het onbegrijpelijk dat Noord-Holland onverminderd aan de noodrem trekt als het gaat om het al jaren geleden ingediende windparkplan bij Abbenes. De windparkontwikkelaar wil, net als de gemeente Haarlemmermeer, dat de provincie nu eindelijk eens een serieus onderzoek doet naar de effecten van windturbines op het vliegverkeer van en naar Schiphol.

Noord-Holland wil daar niet aan omdat zo’n onderzoek veel geld en tijd kost. Uit twee vooronderzoeken zou al blijken dat zulke hoge windmolens nabij Schiphol een probleem kunnen vormen. Bovendien heeft de provincie al voldoende alternatieve windenergieprojecten op stapel staan om te kunnen voldoen aan de opdracht van het Rijk om in 2020 in het kader van duurzame energieopwekking op het land minstens 685,5 megawatt (mW) windenergie op te wekken. De provinciewoordvoerster benadrukte dat die 685,5 mW een maximum is en dat eventueel na 2020 weer gekeken zal worden of er behoefte is aan extra windturbines op het land.

Volgens Luit Buurma van Stichting Windpark Haarlemmermeer-Zuid is het vooral de provincie die dwarsligt en zouden Schiphol en KLM geen heisa maken. Wieger Harkema van de stichting noemde de Noord-Hollandse houding eerder ’provinciale obstructie’. Harkema: ,,De locatie ligt op tien kilometer afstand van de Kaagbaan. Volgens internationale luchtvaartregels mag je dan maximaal 150 meter hoog bouwen. Bovendien is dat alleen nodig voor vliegtuigen waarvan de communicatiesystemen zijn uitgevallen en die vanwege mist lager moeten vliegen om de landingsbaan op zicht te kunnen vinden. Dat zal misschien één keer per jaar voorkomen. Dan vliegt zo’n vliegtuig toch gewoon nog een rondje. Dat is hoogstens een economisch nadeel, maar zeker geen veiligheidsrisico.”

Advertenties