Brief Vereniging MEOB-Omwonenden

Oegstgeest, 12 juni 2017

 

Lokaal Management AkzoNobel Sassenheim
De heer J. Van Santen
Rijksstraatweg 31
2171 AJ Sassenheim

Geachte heer van Santen,

Als belangenvereniging van omwonenden van het voormalige MEOB-terrein in Oegstgeest (wijk Morsebel), maken wij ons grote zorgen over de plannen van AkzoNobel om zeer hoge windmolens te plaatsen op het terrein van de locatie Sassenheim. Plaatsing van windmolens met een tiphoogte van 175 meter (bijna net zo hoog als de Euromast) zal een directe en zeer negatieve invloed hebben op de kwaliteit van onze woonomgeving en die van andere omwonenden in Sassenheim, Voorhout, Warmond en Oegstgeest. In de animaties die vertoond werden op de voorlichtingsbijeenkomsten is dat voor iedereen duidelijk te zien. De animaties die inmiddels op Youtube staan spreken voor zich[1].

Met respect voor de energiedoelstellingen van uw bedrijf, is het voor een multinational als AkzoNobel (en als Groene partner van de Stichting Zuid-Hollands Landschap) volstrekt onnodig om op deze manier het polderlandschap van Sassenheim en omgeving te vernielen en aanzienlijke overlast te veroorzaken aan omwonenden in een groot gebied. Duurzaamheid betekent veel meer dan hernieuwbare energie. Het betekent ook zorg voor het landschap en het waarborgen van de kwaliteit van de woonomgeving. Het is teleurstellend dat de provincie dit soort locaties aanwijst voor windmolens en geen rekening houdt met de enorme impact daarvan op het landschap en de woonomgeving. Als AkzoNobel kunt u laten zien dat u de verantwoordelijkheid voor een duurzame leefomgeving breder ziet dan de provincie. Wij doen een dringend beroep op AkzoNobel om de plannen voor het plaatsen van enorme windmolens in Sassenheim te heroverwegen.

Wij hebben begrepen dat AkzoNobel niet zelf de windmolens zal installeren en exploiteren. Er is dus geen enkele doorslaggevende reden om windmolens op deze locatie te plaatsen. AkzoNobel kan ook hernieuwbare energie op de markt kopen in binnen- en buitenland en daarmee op concernniveau CO2 neutraal opereren. U denkt mogelijk dat het plaatsen van windmolens voor AkzoNobel gunstig is voor de milieuvriendelijke uitstraling naar het publiek en een hogere notering op de Sustainability Index. Voor de direct omwonenden is het echter een zware aantasting van de kwaliteit van de woonomgeving. De corporate AkzoNobel website heeft het over ‘we aim to make life more liveable, healthy and inspiring’, en geeft voorbeelden waarin AkzoNobel betrokken is bij het uitrollen van projecten om de leefbaarheid en kwaliteit van buurten te verbeteren. Met de voorgenomen plannen wordt het tegengestelde bereikt!

Wij vragen u dan ook dringend om af te zien van de voorgenomen plaatsing van windmolens in Sassenheim en de belangen van alle omwonenden tot ver in de omtrek te respecteren.

Namens het bestuur van de Vereniging MEOB-omwonenden

 

Cc:

Directie AkzoNobel Nederland bv
t.a.v. de heer Knut Schwalenberg
Christian Neefestraat 2
1077 WW Amsterdam

Lokale Ondernemingsraad
t.a.v. de heer J. van der Wiel
Rijksstraatweg 31
2171 AJ Sassenheim

Politieke partijen Oegstgeest, Teylingen, Voorhout, Sassenheim

 

Advertenties