Brief van het Comité aan de heer Thierry VanLancker Voorzitter Raad van Bestuur AKZO Nobel, 26 maart 2018

26 maart 2018

De Heer Thierry  Vanlancker

Voorzitter Raad van Bestuur AKZO Nobel
Strawinskylaan 2555
1077 ZZ Amsterdam

Onderwerp: windturbines, gevaar infrageluid en gezondheid bij AKZO Sassenheim

Geachte Heer Vanlancker,

Uit nationale en internationale publicaties had het uw medewerkers kunnen blijken dat de door AKZO Nobel in Sassenheim geplande windturbines een bedreiging voor de volksgezondheid van onze regio vormen. Dit nog los van de aantasting van de esthetiek van het bollenlandschap, dat nota bene kandidaat staat voor de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Een belangrijke reden dat wij ons tot u richten, is ook de heel korte afstand van de geplande windturbines tot de AKZO Nobel bedrijfsgebouwen en kantoren waar uw eigen werknemers werkzaam zijn, de woonhuizen, andere bedrijven en de gevangenis. In het verleden heeft AKZO Sassenheim altijd geprobeerd zich als goede buur op te stellen ten opzichte van de omringende woonhuizen. Met het plan voor de windturbines blijkt echter dat het bedrijf geen rekening meer wenst te houden met de gehele omgeving waarin het bedrijf zich bevindt. Wij willen de resultaten van ons onderzoek met u delen om u de kans te geven grote schade aan onze omgeving, uw bedrijf en uw reputatie te voorkomen.

1.Infra-/laagfrequent geluid (ILFN) en trillingen veroorzaakt door windturbines

a. Infra-/laagfrequent geluid

Windturbines produceren infrageluid (0-20Hz) en laagfrequent geluid(20-200 Hz) onder andere als gevolg van bewegende delen in de tandwielkast, het zwiepen van de rotor langs de mast en luchtstromingen langs de rotortips.

Het infrageluid, wat niet hoorbaar is voor de mens maar wel voelbaar op de trommelvliezen, verplaatst zich via de atmosfeer en de bodem in alle richtingen, vele kilometers (2-8 km) ver. De trillingen zijn dus wel voelbaar. Bij een toename van de capaciteit van windturbines, stijgt de relatieve bijdrage van ILFN. Bescherming tegen infrageluid is niet mogelijk.

In de huidige Nederlandse wet- en regelgeving wordt dit infrageluid niet meegenomen als basis voor studies en rapporten, maar alleen dBA (A-weighted spectrum) geluid. Daarbij wordt het infrageluid prorata verdeeld over de 40Hz+ bandbreedte. In feite wordt hierbij het infrageluid naar het niemandsland verwezen als zijnde niet bestaand. Dit wordt nader uitgelegd in het document  Acoustic Pollution Assessment Requirements  http://waubrafoundation.org.au/about/acoustic-pollution-assessment/

Het donkere gebied in de curve is het infrageluidsniveau, wat wel aanwezig is maar niet gemeten en meegenomen wordt omdat alleen dBA (A-weighted spectrum) geluid gebruikt wordt.

Uitgangspunt was destijds dat alleen het voor de mens hoorbare geluid werd meegenomen, gebaseerd op het verkeersgeluid. Dus dBA geluid vertegenwoordigt niet het totale geluidsprofiel. De donkere Van den Berg 2006 Unweighted lijn vertegenwoordigt wel het werkelijk akoestisch profiel, waarbij het infrageluid wel meegenomen is. Dit zou eigenlijk de basis moeten zijn voor alle studies en rapporten en meegnomen moeten worden in de wetgeving.

b. Trillingen van de bodem (micro-seismic waves)

Windturbines zijn grote cilindervormige torens, stevig verankerd in de grond door middel van zware betonnen fundaties, waardoor de trillingen aan de bodem afgegeven worden.

De locale geologie speelt een belangrijke rol in het vaststellen van het type voortplanting van  deze micro-seismic waves met frequenties van 2-10 Hz en een bereik van minimaal 10 km. Deze frequentie-bandbreedte gaf in Duitsland de meeste problemen voor omwonenden en structuren en was sterker dan het gewone geluid. Het Karlsruhe Institute for Technology (KIT) heeft het voorgaande bestudeerd en geconcludeerd dat er een relatie bestaat tussen de micro-seismic waves naar gebouwen en de invloed daarvan op de gezondheid van de bewoners. Het KITzal nog nader onderzoek doen.

Op  de Windwahn website http://www.windwahn.de/ is vastgesteld dat de grootste problemen optreden met de natuurlijke frequenties van de volgende organen  in het menselijk lichaam:

 • Buik (4-10 Hz)
 • Algemeen gevoel van onbehagen (4-9 Hz)
 • Borst met het hart (5-7 Hz)
 • Problemen met de ademhaling (4-8 Hz)
 • Schouders (4-5 Hz)
 • Kniebuigingen (2 Hz)
 • Arm (5-10 Hz)
 • Ruggegraat (10-12 Hz).

Zie ook de presentatie van  Dr. med. Mayer: Infraschalls bei Windkraftanlagen in bovengenoemde website.

In Engeland mogen er geen windturbineparken neergezet worden binnen een straal van 30 km van een seismografisch instituut. Dit in verband met mogelijke verstoring door micro-seismic waves van windturbines.

2.  Ziektesymptomen gerelateerd aan de aanwezigheid van windturbines:

– Wind Turbine Syndrome (bij alle frequenties).
– Vibroacoustic Disease (bij laagfrequent geluid).
– Specifieke aandoeningen als gevolg van infrageluid en trillingen.

Deze ziektesymptomen worden beschreven in de volgende documenten:

a. Waubra Foundation: List of symptoms en Explicit warning notice

http://waubrafoundation.org.au/health/symptoms/

http://waubrafoundation.org.au/2013/explicit-warning-notice/

b. Presentatie van Dr. med. Mayer: Infraschalls bei Windkraftanlagen

Hier wordt de relatie gelegd tussen infrageluid en mogelijke problemen met de gezondheid van bepaalde risicogroepen, zoals zwangere vrouwen.

https://www.youtube.com/watch?v=V5ZkfXbXmzo

Vanaf 12.45 wordt uitgelegd dat sommige organen in het lichaam dezelfde frequentie hebben als infrageluid en dat is slecht voor de gezondheid. Zie ook bij 1b) trillingen.

Vanaf 15.30 wordt gesproken over risicogroepen: jongeren, ouderen, zwangere vrouwen (kans op miskramen en vroeggeboortes) en vrouwen in de postnatale fase.

c. Pierpont’s publicaties over gezondheidsproblemen met windturbines

http://www.platformstorm.nl/downloads/boek-onderzoekster-nina-pierpont.pdf

http://www.windturbinesyndrome.com/2010/wind-turbine-syndrome-and-the-brain-pierpont/?var=wts

d. Problemen met de maandelijkse ongesteldheid van vrouwen werkzaam op een tuincentrum in de nabijheid (400-700 m) van een 127 m hoge windturbine in Denemarken. Zij hadden ook last van hoofdpijn. Alle vrouwen hebben ontslag genomen en het tuincentrum dreigt failliet te gaan.

https://wcfn.org/2014/07/10/denmark-wind-turbines-disrupt-menstruation/

e. Algemene presentatie van Dr. Eckard Kuck over windturbines, infrageluid en gezondheid.

https://www.youtube.com/watch?v=9MJOFxxiuJg

Vanaf 39.00 wordt aangegeven, dat bij een minimale afstand van 10 x h (de hoogte van windturbine) tot de windturbines, toch nog 10% van de omwonenden (ergens in Duitsland) ziek geworden is. Vanaf 42.37 wordt over dezelfde dBA geluidscurve besproken. Vanaf 46.00 wordt verwezen naar Dr. Pierpont en mogelijke ziektebeelden.

Samenvatting Infrageluid (0-20Hz) en gezondheidsrisico’s

 • Bestaat wel, maar is niet hoorbaar voor de mens; alleen bij zeer hoge volumes.
 • Wordt ervaren als druk op de oren.
 • De trillingen zijn wel voelbaar en worden getransporteerd via mast, fundatie en bodem. Via de bodem verder verspreid onder het aardoppervlak (> 10 km); dit zijn micro-seismische golven (2-10 Hz) en deze kunnen mogelijk ook problemen veroorzaken voor de gezondheid, verder onderzoek is nodig.
 • Is niet afgedekt door huidige Nederlandse wet- en regelgeving voor windturbines.
 • Verspreidt zich door de atmosfeer (airborne) in alle richtingen (2-8 km).
 • Heeft dus een groter bereik dan het hoorbare geluid van windturbines.
 • Bij een afstand van minimaal 10 x de tiphoogte is toch nog 10 % van de omwonenden op een locatie in Duitsland ziek geworden.
 • Bescherming of afscherming tegen infrageluid is niet mogelijk.
 • Heeft dezelfde natuurlijke frequentie als sommige organen in het menselijk lichaam, zoals hart en longen, wat slecht is voor de gezondheid.
 • Is een potentieel gevaar voor de gezondheid van bepaalde risicogroepen, zoals jongeren, ouderen, zwangere vrouwen (kans op miskramen en vroeggeboortes) en vrouwen in de postnatale fase.

 

AKZO Nobel is (en zeker als beursgenoteerde onderneming) verantwoordelijk voor de gezondheid van haar werknemers door het creëren van een plezierige en veilige werkomgeving, maar ook voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekent dat AKZO Nobel verantwoordelijkheid heeft voor de gezondheidsrisico’s van de bewoners van de regio, maar ook haar 1500 eigen medewerkers, laat staan de direct omliggende huizen en bedrijven. Dit nog afgezien van de andere gezondheidsaspecten en de landschappelijke en cultuur-historische waarden van de omgeving waarop wij eerder hebben gewezen.

Kortom, wij hopen dat u na van het vorenstaande kennis te hebben genomen, ons gerust zult stellen door te besluiten van de plaatsing van de windturbines bij AKZO Sassenheim af te zien.

Uw bericht afwachtend verblijven wij met vriendelijke groet,

het Comité tegen Dreiging Windmolens bij AKZO.

Namens het Comité,

B.F. Commandeur, Rijksstraatweg 34, 2171 AL Sassenheim

comitegeenwindmolens@gmail.com

Het Comité tegen Dreiging Windmolens bij AKZO wordt gesteund door

 • Vereniging MEOB-omwonenden , Oegstgeest
 • VvE Clinkenburgh, Oegstgeest
 • Vereniging Morsebel-flats, VvE Horatius, Oegstgeest
 • Warmond-Noord, verenigd buitenplaats Oostergeest, Park Klinkenberg, appartementencomplex Mariënhaven, Warmond
 • Bedrijvencentrum De Boeg, Oegstgeest
 • Ondernemerscollectief Oegstgeest
 • Bewoners Klinkenberg Sassenheim e.o.
 • VvE De Morsebel, Reviuslaan, Oegstgeest
 • Omwonenden AkzoNobel Klinkenbergerpolder e.o., Teylingen
 • En de overgrote meerderheid van de politieke partijen in Oegstgeest en Teylingen
 • Vele particulieren, namen bekend

 

Advertenties