Brief J.C. Bouwmeester

Bezwaar windmolens Akzo, dd. 1 mei 2017.

Geacht raadslid, geachte Commissie Ruimte gemeente Teylingen.

Mijn bezwaren.

Met grote schrik hoor ik van het voornemen om twee grote windturbines op het Akzoterrein te plaatsen. Ik woon zelf op ca 400 m afstand van een van die turbines. Bovendien ben ik eigenaar van een woning en bijbehorende grond die op eenzelfde afstand ligt.

Mijn familie woont en werkt vanaf ca 1780 al generatie op generatie op de oude boerderij waar ik nu woon. In een omgeving waar het in de loop der tijden steeds drukker is geworden maar waar het nog steeds bijzonder aangenaam wonen is. Met kilometers ongestoord zicht over de oude Elsgeesterpolder. Ja, een plek met veel verkeersgeluid overdag. Maar ook een plek waar je in de verkeersluwe tijd van de dag ’s morgens wakker kunt worden met het geluid van fluitende vogels door het open raam.
Dat dreigt met het plaatsen van twee immens grote turbines voorgoed voorbij te zijn. Naast de enorme visuele horizonvervuiling produceren molens van dit formaat een letterlijk indringend hinderlijk geluid. En dat met name ook op momenten van de dag/nacht waar ik nu nog van de heerlijke rust kan genieten.

Vluchten kan niet meer!

Inderdaad, weg gaan omdat het je te bar wordt, of gewoon om dat je om welke reden dan ook elders wil gaan wonen kan nauwelijks meer. Wie wil een woning kopen bij dergelijke giganten. Of grond om op te werken of een bedrijf te stichten? Ik ben van mening dat mijn bezit bij het doorgaan van het windmolenplan zeer aanzienlijk in waarde zal dalen.

Maatschappelijk belang?

Door hun omvang en situering zullen de twee turbines een overweldigende impact hebben op de ruimtelijke beleving van de Elsgeesterpolder en wijde omgeving. Het gaat hier om een kenmerkend landschap in een smalle strook langs de kust die juist hier nog heel herkenbaar aanwezig is. Een geliefde plek voor wandelaars en fietsers uit omliggende woonwijken en bijvoorbeeld toeristen op campings uit de omgeving. Die aantrekkelijkheid zou teniet gaan bij uitvoering van het plan. En dat voor maar twee turbines in een strook kustlandschap van Heemstede tot Den Haag met een in het totaal van onze energievoorziening slechts beperkte bijdrage. Ook het zo goed mogelijk bewaren van dit landschap is een maatschappelijk belang.

Dus geen duurzaamheid?

In de afgelopen paar jaar zijn zowel de technische ontwikkelingen in windenergie als ook de economische omstandigheden snel gewijzigd. Het turbine rendement wordt steeds groter, samenvoegen in parken heeft grote schaalvoordelen, plaatsingskosten op zee met grotere energierendementen worden steeds lager. Alle reden om niet dogmatisch vast te houden aan een vele jaren geleden ontstaan idee maar om de moed te hebben bij te sturen naar inmiddels voorhanden zijnde alternatieven met minder schadelijke impact op de woon- en leefomgeving. Zoals het participeren in initiatieven voor windenergie op minder kwetsbare locaties en hoger totaalrendement

Tenslotte

Mijn bezwaren tegen het windmolenplan op het Akzoterrein hoop ik u hiermee in het korte bestek van dit moment duidelijk te hebben kunnen maken. Uiteraard ben ik bereid om mijn bezwaren uitgebreider toe te lichten als daar gelegenheid voor is.
Helaas ben ik op dit moment niet in de gelegenheid om mijn bezwaar persoonlijk toe te lichten op de Commissievergadering van 9 mei as. Dit als gevolg van een dringend en al langer gepland kort buitenlands verblijf.

Dank voor uw aandacht,

Vriendelijke groet,

Jaap (J.C.) Bouwmeester.

Advertenties