Start

 

final_comite_logo-02

 

Actie (22/3/2018) bij de opening van de Klinkenbergerplas:

 

COMITÉ TEGEN WINDMOLENS BIJ AKZO

Chemieconcern AkzoNobel/Sikkens is van plan om in de loop van 2019 alleen voor eigen gebruik twee mega windturbines van ieder 175 meter hoog neer te zetten op zijn terrein aan de Rijksstraatweg aan de rand van Teylingen. Dat terrein ligt pal naast een aantal woningen, het recreatiegebied De Klinkenbergerplas en vlakbij de woonkernen van Teylingen, Oegstgeest, Katwijk en Noordwijk. Door de enorme hoogte van deze windturbines (vergelijkbaar met de Euromast), bedreigen ze het aanzicht en de leefkwaliteit van onze regio.

 Het ‘Comité tegen windmolens bij Akzo’ verenigt omwonenden met de missie om plaatsing van de mega windturbines bij AkzoNobel locatie Sassenheim te voorkomen.

Het Comité heeft als doel om met zoveel mogelijk publiciteit en verzet de directie van AkzoNobel te overtuigen dat dit een onzalig plan is.

 Het Comité doet een dringend beroep op AkzoNobel, de gemeente Teylingen en de provincie, om vanwege de grote negatieve maatschappelijke impact af te zien van de voorgenomen plaatsing van de windturbines. Wij vragen AkzoNobel om gewoon op de energiemarkt duurzame energie in te kopen.

De geplande windturbines hebben een tiphoogte van 175 meter. Dat is bijna net zo hoog als de Euromast en bijna twee keer zo hoog als de windmolens bij Heineken in Zoeterwoude.

Ter vergelijking: de exemplaren langs de A4 bij Burgerveen zijn ‘maar’ 55 meter hoog.

De geplande windturbines bij Akzo zullen inclusief wieken circa 150 meter boven de bebouwing van Akzo uit steken en het landschap in een omtrek van vele kilometers ingrijpend wijzigen. Het is een dichtbevolkt gebied, waar zo’n 200.000 mensen wonen.

Veel inwoners van deze regio moeten al heel wat geluid verstouwen met de A44, twee spoorlijnen en met grote aantallen vliegtuigen op de Kaagbaan, en in de toekomst wellicht nog veel meer als er ook een tweede Kaagbaan komt. Genoeg is genoeg, zeker omdat Akzo als groot concern ook heel goed op een andere manier duurzame energie kan betrekken.

Mega windturbines op deze plek beschouwen wij als ernstige horizonvervuiling en een voorbeeld van slechte ruimtelijke ordening, waarvoor de provincie Zuid Holland zich zou moeten schamen. De enorme torens zullen tot in Katwijk, Noordwijk, Warmond, Oegstgeest, De Kaag en nog verder te zien zijn. Ter vergelijking: de windmolens voor de kust van Noordwijk zijn vanaf het strand ook goed zichtbaar – en die staan nota bene op een afstand van 22 kilometer in zee.

Er zal aanzienlijke hinder ontstaan door het geluid en de slagschaduw van de grote ronddraaiende rotorbladen (groter dan een Boeing 747). De slagschaduw van de geplande turbines zal circa anderhalve kilometer ver reiken. En vooral ’s avonds vallen de molens op door de knipperende lichten bovenin. Het geluid van de draaiende wieken kan vergeleken worden met dat van een draaiende koelwagen naast je huis. Vooral ’s nachts zal dat geluid alles overheersen, vooral voor de mensen die er dicht bij wonen.  De eerste huizen staan op 350 meter afstand. Los van genoemde overlast, krijgen omwonenden te maken met waardevermindering van hun woningen. Want wie wil er een woning kopen in de buurt van dergelijke giganten? Het recreatiegebied De Klinkenbergerplas ligt op nog geen honderd meter afstand van de beoogde turbines. Over water draagt geluid nog verder. Rustig recreëren rond de plas is er straks niet meer bij.

 

Emailadres: comitegeenwindmolens@gmail.com

Zie ook: Facebook: Comite tegen dreiging windmolens AkzoNobel

 

opland

Advertenties